REGULAMIN

 

PROCES REZERWACJI

 1. Po rozmowie z pracownikiem obiektu do grafiku zapisana jest wstępna rezerwacja z wpisaniem szczegółów ustalonych podczas rozmowy.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku za pobyt, który oznacza jednocześnie akceptację regulaminu. 
 3. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 2 dni od rezerwacji wstępnej na wskazany w rozmowie nr konta.
 1. W tytule przelewu zadatku prosimy podać dane zgodnie z poniższym:

Imię i nazwisko, termin rezerwacji oraz liczba  osób.

 1. W momencie wpłacenia zadatku (dokonania rezerwacji) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku niewpłacenia zadatku, rezerwacja jest anulowana.
 2. Pozostałą część kwoty za pobyt należy uregulować najpóźniej  w dniu przyjazdu przed zakwaterowaniem.

 

DOBA HOTELOWA I MELDUNEK

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 2. Do kwoty pobytu zostanie doliczona opłata klimatyczna 2.5zł OSOBA/DZIEŃ za każdego z Gości zgodnie z opłatami ustalonymi w Gminie. Opłata klimatyczna zostanie pobrana gotówką za cały pobyt w momencie przekazania kluczy do domku Najemcy.
 3. W momencie przekazania kluczy należy okazać ważny dowód tożsamości. Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Gościom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Wynajmujący może pobrać kaucję w wysokości 400 złotych, która zostanie zwrócona przy zakończeniu pobytu, pomniejszona o kwotę ewentualnych uszkodzeń domku lub wyposażenia spowodowanych przez Najemcę lub osoby przebywające z Najemcą. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia domku i znajdującego się w nim wyposażenia spowodowane ich działaniem/zaniechaniem lub osób przebywających w domku i wyraża zgodę, by naprawy były wykonane na ich koszt.
 5. Przekazanie domku następuje w obecności właściciela lub osoby upoważnionej , po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 7. Wszelkie uwagi i usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu zawartym w zakładce kontakt.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku
 2. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych i na tarasach. Prosimy Najemców o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku jak również drzwi w godzinach nocnych.
 3. Ze względu na komfort wszystkich Gości Wynajmujący prosi Najemców którzy przyjechali na pobyt ze zwierzętami by sprzątali po swoich pupilach. 
 4. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz smażenia ryb.
 5. Złamanie zakazu smażenia ryb lub palenia papierosów przez Najemcę jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji domku letniskowego w wysokości 1.100,00 zł.
 6. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno używać urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, palników gazowych, świec. Ze względów bezpieczeństwa przed opuszczeniem domku prosimy o każdorazowe wyłączanie światła i wszystkich urządzeń elektrycznych.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Gości przebywających na jego terenie w związku z panującą pandemią i nie zwraca pieniędzy w przypadku skrócenia pobytu spowodowanego stanem zdrowia
 8. Gospodarz oddaje do użytku basen oraz plac zabaw dla dzieci , jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 9. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. W dniu wyjazdu Najemca jest zobowiązany do pozostawienia domku w czystości. 
 10. Dostępne na terenie ośrodka grille należy gasić po każdym użyciu. Nie zapewniamy węgla do grilla.
 11. W przypadku zgubienia klucza do domku najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kwoty w wysokości 50 zł.
 12. Najemców prosimy o zapoznanie się, w których miejscach rozmieszczone zostały gaśnice przeciwpożarowe.
 13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące w przypadku braku dostaw mediów, w szczególności czasowego brak wody, prądu lub internetu.
 14. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody doznane na majątku i zdrowiu trzeciej osoby) w czasie pobytu Najemcy Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Najemcy zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 16. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00. W przypadku jej nieprzestrzegania właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt. Na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane bądź należy wcześniej zgłosić właścicielowi chęć zaproszenia gości.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Uprzejmie prosimy o segregację śmieci w domkach oraz wyrzucanie śmieci do głównych kontenerów ( szkło, metal-plastik, zmieszane itp…)
 2. Konieczność rezerwacji łóżeczka turystycznego, krzesełka do karmienia dla dziecka  prosimy zgłaszać w trakcie rezerwacji
 3. Do każdego domku jest przypisane  jedno (bądź więcej po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę) miejsce parkingowe na terenie ośrodka. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony i udostępniony Najemcy tylko w czasie pobytu. Najemca parkuje w miejscu wskazanym przez Wynajmującego. Wynajmujący nie odpowiada za pojazdy i za wartościowe rzeczy pozostawione przez Najemców w samochodach

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2022

Życzymy przyjemnego wypoczynku 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.  Definicje 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższymi pojęciami: 

 1. Administrator – Sylwia i Krzysztof Bugowscy, ul. Wrzosowa 1, 76-107 Jarosławiec.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.savana-jaroslawiec.pl

 

§ 2. Dane osobowe 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia: 

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, są: Sylwia i Krzysztof Bugowscy, ul. Wrzosowa 1, 76-107 Jarosławiec.

  

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas po prostu. Oto nasze dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt małpa savana-jaroslawiec.pl
adres pocztowy: Sylwia i Krzysztof Bugowscy, ul. Wrzosowa 1, 76-107 Jarosławiec.

  

Skąd mamy Twoje dane? 
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rezerwacji noclegów, kontaktu za pomocą formularza na stronie,  także później, w związku z transakcjami takimi jak płatność.

  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:  
 • wystawienia rachunku;
 • podpisania i realizacji umowy na wykonanie usługi;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach np. reklamacji;
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

  

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
  
 • imię i nazwisko, adres, adres email, telefon, NIP 
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Twoje uprawnienia wobec mnie w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych.

  

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: 
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: 
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz z nami oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wysyłkowe. 
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jego zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zamówienia,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

§ 3
Pliki cookies
 

Na stronie  ww.savana-jaroslawiec.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies”
w swojej przeglądarce. Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronie internetowej ww.savana-jaroslawiec.pl  używane są pliki „cookies”
oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”. Poprzez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z tą Polityką Prywatności.  

1. Jak już wiesz, nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane
z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane  na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane nasz system teleinformatyczny. 

Cookies pozwalają na:

a)      Korzystanie z narzędzi analitycznych,

b)      Korzystanie z narzędzi marketingowych,

c)      Wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,  

2. Na stronie ww.savana-jaroslawiec.pl nie stosujemy  „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich 

3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza,
że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

 

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”? 

Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Opis konfiguracji plików „cookie” dla poszczególnych przeglądarek: FirefoxGoogle ChromeInternet ExplorerBingSafari. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności
w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

§ 4 Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane
jest w logach serwera.  

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane
i przechowywane są na serwerze. 

Zapoznaj się z polityką prywatności i Cookies Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close